สำหรับการติดต่อเจ้าหน้าที่ไอทีของมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษา Fully-Online MBA จะแบ่งออกเป็น

ในวันที่มีการเรียนการสอนออนไลน์ (18:00 – 21:00)

นักศึกษาสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ไอทีผ่านแอพพลิเคชั่น LINE ตามห้อง LINE Chat ดังกล่าวข้างล่างนี้

  • นักศึกษาหลักสูตรการเรียน 5 สัปดาห์ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ไอทีได้ใน LINE Chat ห้อง Blackboard support
  • นักศึกษาหลักสูตรการเรียน 8 สัปดาห์ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ไอทีไอ้ใน LINE Chat ห้อง Fully online support

 

นอกช่วงเวลาที่มีการเรียนการสอนออนไลน์

นักศึกษาสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ไอทีผ่านช่องทางข้างล่างนี้

  1. ส่งอีเมลล์มาที่ จากนั้นนักศึกษาจะได้เลข Ticket Number จากระบบคิวของเจ้าหน้าที่ไอที
  2. โทรศัพท์มาที่ IT Hotline Number: 02-769-4000 ต่อ 2345